Kompletno izvješće Vlade KSB sa zadnje sjednice

Vlada KSB je na posljednjoj, 80. sjednici usvojila Izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija, ureda i službi za 2017. godinu.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada usvojila Izvješće o realiziranju Strategije razvoja KSB za razdoblje 2018-2020. godine.

Data je i suglasnost na Akcijski plan za realiziranje Strategije razvoja KSB za razdoblje 2018-2020. godina, a na prijedlog istog Ureda.

Usvojeno je i Izvješće Agencije za privatizaciju za 2017. godinu.

Kantonalna uprava za pitanje branitelja je predložila, a Vlada KSB dala suglasnost na Pravilnik o oslobođanju plaćanja dijela troškova zdravstvene skrbi branitelja i članova njihovih obitelji s prebivalištem na području Kantona Središnja Bosna.

Na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, Vlada KSB je donijela Odluku o izdvajanju sredstava općini Donji Vakuf za sufinanciranje sanacije štete na poljoprivrednom objektu – štali Korugić Senada, odlukom se izdvaja iznos od 7.500,00 KM, sredstva će se doznačiti općini Donji Vakuf.

Vlada KSB je na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste donijela Odluku o prihvatanju Izvješća – elaborata o popisu imovine, novčanih sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine.

Usvojeno je i Izvješće o izvršenju Financijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2017. godinu.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada KSB je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, s pozicije „Tekući transferi – subvencije za sufinanciranje istraživačkih radova u domeni mineralnih sirovina“ Proračuna Kantona Središnja Bosna u 2018. godini.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Transfer – poticaji gospodarstvu“ utvrđenog Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2018. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utrošku sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju prosvjetnih djelatnika u 2018. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.454,43 KM.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Proračunu KSB za 2018. godinu.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za kulturu, odlukom se utvrđuje iznos od 700.000,00 KM u Proračunom KSB za 2018. godinu.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Vlade KSB, odlukom se izdvaja iznos od 9.000,00 KM u svrhu plate sredstava za „Izbor najboljeg športiste Kantona za 2018.“.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Proračuna KSB za 2018. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 2.000,00 KM za sufinanciranje „XXI. Otvorenog federalnog natjecanja učenika i studenata muzike Travnik – Novi Travnik 2018“.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Proračuna KSB za 2018. godine, namijenjena za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem krovopokrivačkih radova OŠ „Berta Kučera“ Jajce i nadzor rekonstrukcije krova OŠ „Braća Jezerčić“ Jajce, u ukupnom iznosu od 2.858,20 KM.
– Odluka o davanju suglasnosti školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za osnove i srednje škole.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada KSB je donijela Odluku o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za korištenje vodnih snaga potoka Jaglinac za izgradnju male hidroelektrane „Jaglinac“ na području općine Novi Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, donijela slijedeće odluke:
– Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za raspolaganje sredstvima iz Fonda za zaštitu okoliša KSB namijenjenih za zaštitu okoliša za 1018.
– Odluka o usvajanju Programa o utrošku sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za obilježavanje značajnih dana Eko-kalendara i podrška radu ekoloških društava“.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za 2018. godinu sa stavke „Prijenos sredstava za saniranje ekoloških incidenata“.
– Odluka o usvajanju Programa o dodijeli sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2018. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB, odlukom se odobravaju sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM.
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za poticaj povratku prognanika, obnovi i razvitku za projekte u 2018. godini, odlukom se odobrava iznos od 980.000,00 KM za projekte.
– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Vlade KSB, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM za izmirenje preuzete obveze iz Memoranduma o razumijevanju – Projekat „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ sufinanciranje projekta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava „Caritasu“ Bugojanskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad nevedenog društva za prvi i drugi kvartal 2018. godine.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o preraspodjeli sredstava iz Proračuna KSB za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade KSB i Osnovne škole „Dubravica“ Vitez, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 15.000,00 KM.
– Odluka o preraspodjeli sredstava iz Proračuna KSB za 2018. godinu, vrši se prenos sredstava između Službe za zajedničke poslove Vlade KSB i Ministarstva zdravstva i socijalne politike, odlukom se vrši prenos sredstava u iznosu od 2.807,46 KM.

Ministarstvo gospodarstva je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na pokretanje postupka javne nabave namještaja za potrebe istog ministarstva, procijenjana vrijednost nabave je u iznosu do 7.000,00 KM.

Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu je predložio, a Vlada KSB dala suglasnost na odgovore iz Upitnika Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropsku uniju.

Usvojena su i Izvješća o radu inspekcija i Izvješća o realizaciji Zaključaka za prvu sjednicu Vlade u mjesecu ožujku 2018. godine.