Kompanija FIS ukorak s modernim europskim poslovanjem

Na prvoj međunarodnoj kontroling konferenciji „Misija kontrolinga: Održiv rast” održanoj u Zagrebu, 5. studenog 2013. godine, između ostalih, svoja iskustva prenijela je i direktorica Poduzeća FIS, Snežana Gudelj.

Važan za motivaciju, stvaranje i održavanje zamaha u svakodnevnom poslovanju, iako već desetljećima involviran u poslovanja velikih svjetskih i europskih kompanija, pojam kontrolinga je kod nas još uvijek relativno nepoznat.
Cijeneći da im je upravo iskustvo i primjena kontrolinga uveliko pomoglo u lakšem prevazilaženju aktualne ekonomske krize, o ovoj temi sve se više govori i u našem okruženju.
Ekonomski stručnjaci smatraju da svatko onaj tko kroz kontroling dobiva informacije o svom poslovanju na najboljem je putu za smisleno upravljanje poduzećem. Bez toga kvalitetno i učinkovito upravljanje više nije ni moguće.

„Prihvatili smo izazov i uložili u projekt kontrolinga. Sada, unutar grupe, kontroleri svakog mjeseca izrađuju 500 izvještaja o uspješnosti iz svih sektora poslovanja, što govori da je nužan i preduvjet stručnost uposlenika. Divizijskim ustrojem naša kompanija je podijeljena na sedam dijelova,od kojih svaki ima odjel nabave, marketinga, skladištenja, prodaje, materijalnog knjigovodstva i kontrolinga, s jednakim udjelom u ukupnim prihodima. Ovo organizacijsko rješenje je temelj za izradu kontrolerskog iskaza uspjeha po divizijama i prodajnim centrima koji se rade svakog mjeseca. Pretpostavke za razvoj kontrolinga su ažurirana organizacijska struktura, jasno definirani centri odgovornosti, kvalitetna IT podrška i razvijeno troškovno računovodstvo”, rekla je između ostalog Snežana Gudelj.

Opširnije na: http://liderpress.hr/konferencijske-vijesti/strucni-zaposlenici-nuzan-su-preduvjet-kontrolinga/