Kiseljak traži prijenos nadležnosti iz oblasti turizma sa SBŽ na općinu

Premijer Vlade SBŽ, Tahir Lendo, sazvao je 6.sjednicu Vlade SBŽ za ponedjeljak, 30. siječnja 2012. godine, u 9 sati. Na dnevnom redu će se naći 43 točke, među kojima će biti razmatranje zahtjeva općine Kiseljak za prijenos nadležnosti iz oblasti turizma sa SBŽ na općinu Kiseljak

Vlada SBŽ u ponedjeljak će razmatrati i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim administrativnim taksama, kao i inicijativu za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o porezima SBŽ.

Među točkama dnevnog reda će biti razmatranje Prijedloga Prostornog plana područja od posebnog obilježja za               Federaciju  BiH ”Auto cesta u koridoru Vc za razdoblje 2008./ 2028. godina, zatim prijedlog Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja za 2012. godinu, te prijedlog Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih glazbenih i muzičkih škola za 2012. godinu  Uz prijedloge odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava za poticaj povratka, prognanih, obnovi i razvitku u 2012. godinu i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za saniranje ekoloških incidenata Vlada SBŽ će razmatrati i niz prijedloga odluka o dodjeli ugovora za nabavke opreme i servisa proračunskih korisnika.