Katalog potencijalnih projekata JPP

U skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom za javno – privatno partnerstvo (JPP) Srednjobosanskog kantona kojeg čine Zakon o Javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 3/18), i Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije JPP projekata  (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/18), Javna tijela sa područja Srednjobosanskog kantona identifikovala su potencijalne projekte javno – privatnog partnerstva koji su uvršteni u Katalog potencijalnih projekata na nivou Kantona za period od 2021. do 2023. godine.


Katalog se sastoji od 25 potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva za okvirni srednjoročni (trogodišnji) period od 2021. do 2023. godine i 11 projekata koji se planiraju realizovati u 2021.godini i ima za cilj dati pregled potencijalnih projekata i pobuditi interesovanje javnog i privatnog sektora.


Pozivamo domaće i strane investitore da se upoznaju sa Katalogom potencijalnih JPP projekata za period 2021. – 2023.godine, te da nas kontaktiraju za realizaciju projekata i postanu dobri partneri javnih tijela koji su ponudili veoma interesantne projekte.

Katalog potencijalnih projekata JPP

Prethodni članakKLAPA “SVETI JURAJ”-HRM – nova pjesma povodom 40. godišnjice Gospinog ukazanja u Međugorju
Sljedeći članakBroj crijevnih infekcija kod djece u porastu – što savjetuje liječnica