Kardiovaskularne bolesti smrtonosne u BiH

Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrti u Bosni i Hercegovini. Liječenja su dugotrajna i koštaju mnogo, a zemlja zaostaje kada su u pitanju najefikasniji trendovi u liječenju srčanih udara.Hitna reakcija i dobra organiziranost mogu odigrati ključnu ulogu u tretiranju srčanih komplikacija, budući da je najbolje djelovati u “zlatnom satu” ako je moguće, odmah po pojavi bola.

Europske, ali i sve regionalne zemlje imaju organizirani sustav zbrinjavanja pacijenata putem PCI metode-perkutana koronarna intervencija (minimalno invazivna metoda liječenja koronarne bolesti kojom se ponovo postiže normalna prokrvljenost srčanog mišića, a time i nestanak bolova te se smanjuje mogućnost nastanka srčanog udara).

Pacijentima su 24 sata dnevno dostupni centri u kojima je moguće izvesti zahvate koji neinvazivno sprečavaju teške posljedice srčanih udara. Bosna i Hercegovina ima samo jedan centar koji radi 24 sata, a nalazi se u Tuzli.

Tim stručnjaka  iz Tuzle ističe da bi kantonalna ministarstva zdravlja uređenim sustavom mogla uštedjeti značajne količine novca jer PCI košta skoro upola manje nego klasični zahvati, a ujedno i skraćuje boravak pacijenata u bolnicama.

 

Izvor