Kanton Središnja Bosna prvi u Federaciji BiH usvojio Gender akcijski plan

Jutros je u Travniku održana 24. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna. Članovi Vlade KSB raspravljali su ukupno o 82 točke dnevnog reda.

Između ostalog, usvojen je Gender akcijski plan Kantona Središnja Bosna za razdoblje od 2019. do 2022. godine koji je članovima Vlade KSB prezentirala predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova u Saboru KSB Edina Hrustić.

Usvojeni Gender akcijski plan za ravnopravnost žena, muškaraca, dječaka i djevojčica izrađen je u skladu s najboljim međunarodnim standardima. Plan je usklađen sa svim potrebnim bh. zakonima i propisima te u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine.

„Ovaj Gender akcijski plan obveza je svake razine vlasti u Bosni i Hercegovini, a mi u Kantonu Središnja Bosna prvi ga usvajamo što je za svaku pohvalu. Isti uključuje analizu stanja spolova, implementaciju državnih politika i mjere za otklanjanje neravnopravnosti. Pogodnosti za usvajanje su mnoge, a posebno je korisno kod stranih organizacija, stranih vlada odnosno Europske unije gdje je ovaj dokument osnova za dobivanje sredstava i donacija“, istaknuto je nakon usvajanja Gender akcijskog plana od 2019. do 2022. godine Kantona Središnja Bosna.

Poticaje primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na prijedlog Ministarstva poljoprivrede članovi Vlade KSB također su usvojili jednoglasno i to u ukupnom iznosu od 212.489,73 KM (podrška pčelarstvu, ublažavanje šteta, podrška za poboljšanje zdravstvenih uvjeta držanja ovaca i podrška za uzgoj krava).

Izdvojena su sredstva za izgradnju kanalizacijske mreže u MZ Kandija (općina Bugojno) u ukupnom iznosu od 26.997,82 KM. Projekt financira Ministarstvo prostornog uređenja putem Fonda za zaštitu okoliša za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta raspoređena su sredstva za financiranje projekata značajnih za Kanton Središnja Bosna, sredstva namijenjena za sport te sredstva za djecu romske nacionalnosti.

Također, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa izdvojeno je dodatnih 498.000,00 KM za nabavku udžbenika za učenike u osnovnim školama na području Kantona Središnja Bosna.