Kanton Središnja Bosna dobio Zakon o upotrebi znakovnog jezika 

Na današnjoj sjednici Sabora Kantona Središnja Bosna (KSB) jednoglasno je usvojen Zakon o upotrebi znakovnog jezika u KSB-u, koji je izradila i u skupštinsku proceduru uputila dopredsjedavajuća Sabora KSB Ljubinka Atanasijević.

Gluhe i nagluhe osobe, kojih je u KSB po pretpostavci ima oko dvije tisuće, susreću se s problemom u komunikaciji s okruženjem i nerazumijevanjem okoline, što dovodi do izoliranosti, osjećaja napuštenosti i marginalizacije u društvu.

Jedan od načina da im se olakša svakodnevni život bio je i donošenje Zakona o upotrebi znakovnog jezika u BiH još 2009. godine, iz kog je proistekla obaveza i županija u Federaciji BiH da donesu odgovarajuće zakone, stoji u priopćenju Ureda dopredsjedavajuće Sabora KSB.

Tim zakonima propisivalo bi se pravo gluhih osoba na upotrebu znakovnog jezika i pravo na informiranje njima prilagođenim tehnikama, te pravo na tumača znakovnog jezika zbog ravnopravnog uključivanja gluhih osoba u životnu i radnu okolinu, kao i u sve oblike društvenog života, s jednakim pravima i mogućnostima kakve imaju osobe bez oštećenja sluha.

Do danas je to uradio samo Sarajevski kanton, a na današnjoj sjednici ovaj zakon usvojio je i Sabor KSB.

“Ovaj zakon u velikoj mjeri utjecat će na život osoba s oštećenjem sluha, a njegovom primjenom osim prava na korištenje znakovnog jezika imali bi i besplatne usluge tumača u svim javnim ustanovama i organizacijama. Također, sa službama hitne pomoći, vatrogascima i policijom trebali bi moći komunicirati putem SMS-a”, istaknula je Ljubinka Atanasijević.

“Za gluhe osobe ovaj zakon znači puno. Svaki oblik invalidnosti ima svoje barijere, a najveća barijera za gluhe i nagluhe upravo je komunikacija”, naglasio je predsjednik Udruženja gluhih i nagluhih iz Bugojna Ibrahim Čorić, navodi se u priopćenju.