JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik: Zabrana posjeta pacijentima

Javna ustanova Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik dostavila nam je sljedeći akt koji prenosimo u cjelosti:

Obzirom na novonastalu higijensko – epidemiološku situaciju i pojavu povećanog broja oboljelih od gripe, a prema Naredbi Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva donosim slijedeću

NAREDBU

1. Obustavljaju se posjete pacijentima zbog pogoršane higijensko-epidcmiološke situacije u cilju zaštite zdravlja hospitaliziranih pacijenata i radnika Ustanove.

2. Mjera iz tačke 1. ove Naredbe će se svakodnevno preispitivati, te u slučaju poboljšanja higijensko-epidemiološke situacije revidirati.

3. Sve dostave (odjeća, higijenske potrepštine, hrana i ostalo) za pacijente mogu se vršiti svakodnevno putem portirske službe i prijemnog odjela.

4. Ova Naredba stupa na snagu danas 14.01.2023. godine.

Prim. dr. Emir Abdulović