JP Elektroprivreda HZ HB zabilježilo smanjenja gubitaka prouzročenih neovlaštenom potrošnjom

Iz JP Elektroprivreda HZ HB priopćeno je danas da je proteklih godina u organizacijskoj jedinici Distribucija električne energije zabilježen trend smanjenja gubitaka te da je osim tehničkih posebice vidljivo smanjenje gubitaka prouzročenih najvećim dijelom zbog neovlaštene potrošnje električne energije.

Kako ističu iz tog poduzeća, tomu je svakako pridonijela ugradnja brojila za mjerenje i daljinsko očitavanje na svim trafostanicama toga poduzeća te druge poduzete mjere.

Tako je najizraženije smanjenje gubitaka na mreži u protekle dvije godine zabilježeno na području organizacijskoga dijela Distribucije električne energije Pogon Livno i to u prosjeku za oko 3 posto. To se postiglo zahvaljujući mjerenjima ukupne potrošnje u trafostanicama čime su detektirana trafo područja s najvećim gubitcima, stoji u priopćenju.

Prema riječima rukovoditelja Pogona Livno Belizara Križana, u prvome je koraku analizirana nelogična potrošnja kupaca s obzirom na veličinu kućanstva i načina grijanja prostorija, pa su takvima ugrađivana kontrolna brojila i otkrivena eventualna neregistrirana potrošnja.

“Na trafo područjima koja su pokrivena daljinskim očitanjem (u Pogonu Livno je oko 3100 mjernih mjesta koja se daljinski očitavaju) i kontrolna mjerenja uvrštena su u sustav tako da je moguće u realnom vremenu pratiti potrošnju kupaca”, naveo je Križan.

Kako ističu iz tog poduzeća, uz rad na smanjenu spomenutih gubitaka kontinuirano se radi na poboljšanju i unaprjeđenju niskonaponske i srednjonaponske mreže te na optimizaciji snage distribucijskih transformatora u cilju smanjenja tehničkih gubitaka.

Trend ulaganja u distribucijsku mrežu osim povećane sigurnosti opskrbe kupaca donosi na taj način i bitne uštede, a s obzirom na planove investicija za očekivati je i daljnji pad gubitaka, stoji u priopćenju.