Još jedna uspješna poslovna godina poduzeća FIS d.o.o. Vitez

U organizaciji suvlasnice Poduzeća FIS d.o.o., Snežane Gudelj održan je sastanak Uprave društva, s ciljem rezimiranja iznimno uspješne protekle godine, te delegiranja i usvajanja poslovnih planova za tekuću godinu.

U posljednjih nekoliko godina poduzeće je u potpunosti reorganiziralo svoje poslovanje, s konačnim ciljem da bi na što kvalitetniji način bilo u stanju odgovoriti na zahtjeve iz okruženja. Vlasnička funkcija je pritom odvojena od upravljačke.

Uvođenje službe kontrolinga je bio temelj za sve daljnje nadogradnje, jer informacije koje se dobivaju tako omogućuju managerima djelovanje u realnom vremenu da bi se izbjegla potencijalna odstupanja od zadanih planova. Uvođenje kontrolinga u poduzeće FIS d.o.o., je jedan od uspješnijih projekata ove vrste u regiji. Predstavljen je javnosti još 2013. godine, na prvoj Međunarodnoj konferenciji iz kontrolinga u Zagrebu, od strane Snežane Gudelj, nositeljice projekta. Trenutno se unutar poduzeća provode i značajni projekti potpune informatizacije proizvodnje, te uvođenje varijabilnog nagrađivanja djelatnika, omogućavanje veće zarade zaposlenicima.

Zahvaljujući značajnim zajedničkim naporima FIS d.o.o. je danas jedno veoma moderno i stabilno poduzeće, koje iz godine u godinu bilježi sve bolje rezultate, a poseban naglasak je na stabilnom i održivom razvoju poslovanja. Poslovni prihod u 2015 godini je povećan za 9,2%, a dobit poduzeća je povećana 9,8%. Trenutno poduzeće svu dobit reinvestira u proizvodnju, a naročito proizvodnju masivnog namještaja. U tekućoj godini je u planu i širenje maloprodajne mreže i zapošljavanje oko 300 novih djelatnika u trgovini.

Suvlasnica poduzeća FIS d.o.o., napomenula je prisutnima da je izrazito ponosna na poslovne rezultate poduzeća, te da je to zajednička zasluga svih djelatnika, ali da je ipak nužno nastaviti snažno i neprekidno raditi na unapređenju, usavršavanju i optimizaciji svih procesa, ali i nas samih. Neprekidno cjeloživotno obrazovanje i razvoj, naša su obveza i jedini put kako bi se držali u korak sa svim zbivanjima i promjenama iz našeg okruženja. Uspjeh poduzeća se mjeri na način koliko brzo poduzeće može odreagirati na promjene iz okoline, i to je jedan od važnijih razloga uspjeha našega poduzeća. Izgradnja kompetentnih i stručnih djelatnika najvažniji je preduvjet, jer upravo te osobe koje pripremamo danas, biti će nositelji važnih projekata u budućnosti.

Na sastanku Uprave društva Fis prisustvovali su direktori Zoran Maros, Danijel Jerković, Marijana Čuić, Josip Babić, Mario Plavčić, Bojan Pavlović, Dario Matošević, Lucija Mišković, Mladen Gržić i prihvaćene su delegirane poslovne planove i svojim potpisom se obvezali na njihovo ispunjenje.