JKP “Vitkom” Vitez započinje sa selekcijom otpada

Javno komunalno poduzeće (JKP) “Vitkom” Vitez započinje s procesom selekcije otpada, koje se prikuplja na području općine Vitez. Kako je za Fenu potvrdio direktor JKP „Vitkom“ Vitez, Igor Miličević, dogovorena je suradnja sa poduzećima koja se bave reciklažom otpada.

„Tijekom proteklog mjeseca intenzivno smo pregovarali s prerađivačima otpada te smo na obostrano zadovoljstvo i interes uspjeli postići dogovor kojim ćemo smanjiti sveukupnu količinu otpada koja se odvozi na regionalnu deponiju Mošćanica, što će u konačnici dovesti i do smanjenja troškova za deponiranje otpada, a u isto vrijeme i osigurati određena sredstva našem poduzeću. Želim naglasiti kako će korist od ove suradnje indirektno imati i korisnici naših usluga, dakle, stanovnici općine Vitez“, kazao je za Fenu Igor Miličević.

Selekcijom otpada vrši se razdvajanje PVC, PET i papirnog otpada, a sav selektirani otpad se reciklira.

Direktor Miličević ističe kako je plan, u skoroj budućnosti, selekciju proširiti i na druge vrste otpada, kako bi se učinkovitije iskoristio njihov reciklažni potencijal.

„Mi smo trenutno u pregovorima vezano za selekciju drugih vrsta otpadnih sirovina, a ja se nadam da ćemo nakon zaokruživanja dodatnog procesa selekcije količinu otpada koja se deponira na regionalnu deponiju Mošćanica smanjiti za jednu četvrtinu, što bi bio iznimno velik uspjeh“, rekao je Miličević.

Ambiciozni direktor JKP „Vitkom“ Vitez koji je preuzeo ovu funkciju prije točno mjesec dana, najavio je kako je u pripremi još nekolicina projekata koji će dugoročno stanovništvu Viteza osigurati kvalitetnije komunalne usluge i uredniji okoliš.