JKP „Vitkom“ Vitez je nabavio novi traktor sa priključcima za zimsko i ljetno održavanje grada i naseljenih mjesta na području općine Vitez

JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez je nabavio novi traktor sa priključcima za zimsko i ljetno održavanje grada i naseljenih mjesta na području općine Vitez. Riječ je o investiciji vrijednoj 53.694,20 KM sa PDV-om., čije financiranje je osigurano od strane  Općine Vitez u vrijednosti od 20.000 KM, Vlade KSB (Kantonalna uprava CZ ) u vrijednosti od 20.000 KM i vlastitih sredstava poduzeća u vrijednosti od 13.694,20 KM.

Nabavka traktora sa priključcima je obavljena provođenjem postupka javne nabave i potpisivanjem Ugovora sa najpovoljnijim dobavljačem „Ovnak“ d.o.o. Vitez. Kupovina novog traktora će radnicima Poduzeća omogućiti efikasnije i brže obavljanje svakodnevnih radni zadataka kao i obavljanje poslova iz programa Civilne zaštite Općine Vitez koji se odnose na zaštitu i spašavanja iz nadležnosti Službe za komunalne poslove i asanaciju terena organizirane sukladno Pravilniku o organizaciji i funkcioniranju službi zaštite i spašavanja  jedinica Civilne zaštite u Općini Vitez.