JKP ”Vitkom” upućuje molbu građanima za pravilno postupanja sa otpadom

Mole se građani sa područja Općine Vitez da poštuju Odluku o komunalnom redu Općine Vitez članak 3. u kojem se navodi:

„Svim pravnim i fizičkim osobama koji proizvode komunalni otpad zabranjeno je donošenje, odlaganje, bacanje i istresanje otpada na druge lokacije izvan svog mjesta stanovanja (ulice, mjesne zajednice, naselja itd.)“.

Posebno se skreće pozornost građanima koji na Eko-otoke na kojima su postavljeni kontejneri za odlaganje ambalažnog otpada (papir, plastika, staklo…) u koje se i pored kojih se u posljednje vrijeme odlažu velike količine otpada koji ne spada u ambalažni otpad isti ne odlažu u posude/kontejnere za ambalažni otpad.

Nepravilno odloženi-bačeni otpad pored kontejnera na Eko-otocima dovodi do zagađenja Viteza i uopće opterećenja okoliša.

U cilju očuvanja okoliša i pravilnog postupanje sa otpadom, a posebno sa ambalažnim otpadom molimo Vas da ambalažni otpad odlažete prema naznakama na kontejnerima.

Da naš Vitez bude čist i lijep.!