Jedan od simbola grada od svibnja čeka obnovu

Iako su još u svibnju zapaljeni, čuveni mlinovi na Plivskom jezeru još uvijek nisu dovedeni u stanje od prije tog događaja. U noći sa 9. na 10. svibnja podmetnut je požar, a od 20 mlinova u potpunosti su izgorjela četiri. Počinitelj je pronađen, ali još nije kažnjen za svoje nedjelo.Mlinovi su inače još 2009. uvršteni na Privremenu listu nacionalnih spomenika u BiH.

Ukupna šteta nastala paljevinom mlinova iznosi 60.600 maraka. Inače, brigu o kulturno-povijesnim spomenicima u Jajcu zajedno sa općinom vodi i Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu zaštitu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u suradnji sa nadležnim institucijama iz županije i federacije.

U općini Jajce navode da zajedno sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja pokušavaju riješiti ovaj problem i iznaći sredstva za obnovu uništenih mlinova.

Prvi pisani spisi o postojanju mlinova u Jajcu datiraju još iz 1626.godine. Sagrađeni su od drveta, oslonjeni na stupove koji su zbog pada terena nejednakih visina.
Do 1984 godine, kad je počela njihova rekonstrukcija, mlinovi su služili svrsi tj. u njima se redovito mljela pšenica i kukuruz. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Još u vrijeme Austro-ugarske mlinovi su postali turistička atrakcija, te ih godišnje posjeti velik broj turista.

DA / HB.org