Javni prihodi u FBiH za 4,9 posto veći nego u godini prije pandemije

Porezni obveznici Federacije BiH su u razdoblju siječanj – studeni ove godine uplatili 5.030.673.062 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine više za 386.382.381 KM, ili za 8,32 posto, a u odnosu na siječanje – studeni 2019. godine više za 235.021.479 KM, ili 4,90 posto, priopćeno je iz porezne uprave Federacije BiH. 

U strukturi javnih prihoda za razdoblje siječanj – studeni ove godine: porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih osoba naplaćeni su u  iznosu 420.537.277 KM, porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 342.451.204 KM, porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 68.880.780 KM, porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 34.242.956 KM, zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 567.100 KM, takse i naknade su naplaćene u iznosu 614.736.824 KM, novčane kazne su naplaćene u iznosu 42.494.241 KM, članarine su naplaćene u iznosu 7.042.255 KM, ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 3.908.151 KM. U razdoblju siječanj – studeni 2021. godine naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 3.494.931.263 KM.

U strukturi doprinosa za razdoblje siječanj – studeni 2021. godine naplaćeni su: doprinosi za MIO u iznosu 1.958.155.741 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 1.376.371.511 KM, doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 160.404.011 KM.  Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. studenoga ove godine iznosio je 533.753. Taj broj veći je za 2.504 u odnosu na podatak od 31. listopada ove godine kada je broj zaposlenih iznosio 531.249.  Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH, 30. studenoga ove godine na području Federacije BiH bilo je instalirano  ukupno 89.202 fiskalnih uređaja, putem kojih je u studenome 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.890.769.670,61 KM.

U odnosu na 30. studenoga 2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.913, a evidentirani promet u studenome ove godine je veći u odnosu na studeni 2020. godine za 189.975.471,80 KM. Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja 30. studenoga je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.847 fiskalnih uređaja, dok je općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja Općina Dobretići na čijem području su instalirana četiri fiskalna uređaja. Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u studenome ove godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 320.694.836,62 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u studenome 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 58.364,62 KM, priopćeno je iz Porezne uprave FBiH.