Javni poziv za subvencioniranje troškova prijevoza redovitih učenika OŠ „Dubravica“ Vitez za školsku. 2021./22. godinu

Osnovna škola „Dubravica“  Vitez poziva redovite učenike škole koji stanuju u naseljima udaljenim od škole više od 4 km, a koji nisu stekli pravo na subvencioniranje troškova prijevoza sredstvima proračuna Kantona Središnja Bosna za prijevoz autobusom, da se prijave za financijsku potporu (subvencioniranje troškova prijevoza) za 2021./2022. školsku godinu.

 1. Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:

Učenici OŠ „Dubravica“  Vitez s prebivalištem u naseljima udaljenim od škole više od 4 km, a koja su prigradska naselja, odnosno područja od kojih i prema kojima će se vršiti redovita linija javnog gradskog  prijevoza.

Subvencioniranje troškova prijevoza utvrđuje se za razdoblje od 01.09.2021. godine do završetka postupka Javne nabavke za organizirani prijevoz učenika osnovnih škola na području općine Vitez koji provodi Ured za javne nabavke Kantona Središnja Bosna, a u iznosu dnevne naknade utvrđene na temelju tabelarnog  prikaza . „Iznos dnevne naknade troškova prijevoza po kilometru za učenika OŠ KSB“ koja je sastavni dio Odluke Vlade KSB, a izvršit će se mjesečnim uplatama na bankovni račun roditelja/skrbnika  učenika.

Subvencioniranje troškova prijevoza učenika škole ostvaruje se na temelju Rješenja o subvencioniranju troškova prijevoza na utvrđenoj relaciji sa navedenim iznosom dnevne naknade za istu relaciju sukladno Odluci Vlade KSB.

 1. Ostvarivanje prava na sufinanciranje i način plaćanja:

Uvjeti sa ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova prijevoza su:

 1. da učenik ima prebivalište na području Kantona Središnja Bosna,
 2. da je učenik upisan i da redovito pohađa osnovnu školu na području KSB,
 3. da za relaciju ( od mjesta prebivališta učenika do škole) ne postoji osiguran besplatan prijevoz,
 4. da je relacija prijevoza učenika utvrđena od strane Vlade KSB
 5. da je mjesto prebivališta učenika udaljeno od škole više od 4 km, sukladno članku 87. Zakona o osnovnom školstvu KSB.
 • Pravo na subvencioniranje troškova prijevoza učenika ostvaruju roditelji/skrbnici učenika, podnošenjem zahtjeva mjerodavnoj osnovnoj školi u kojoj učenik pohađa redovito nastavu. Uz zahtjev potrebno je priložiti dokaz o otvorenom bankovnom računu roditelja/ skrbnika  učenika.
 • Zahtjev za subvencioniranje troškova prijevoza učenika može se podnijet tijekom cijele godine, s tim da se pravo na odobrenu subvenciju podnositelju priznaje od dana podnošenja osnovnog zahtjeva.
 1. Objava Javnog poziva:

Javni poziv objavljuje se na službenoj facebook stranici Osnovne škole „Dubravica“ Vitez, Oglasnoj ploči škole, te putem  Radio postaje Vitez.

 1. Prijava na Javni poziv:
 2. ispunjavanje Prijave na Javni poziv (Zahtjeva  za subvencioniranje troškova prijevoza učenika):
 • obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na facebook stranici OŠ „Dubravica“ Vitez i u prostorijama Tajništva škole, te ga je potrebno ispuniti, ovjeriti u mjerodavnoj općinskoj službi ili kod notara, te zajedno sa potrebnom dokumentacijom  zaključno do ­­­30.rujna  2021. godine dostaviti na adresu Osnovna škole „Dubravica“ Vitez, Ul .22. prosinca bb 72250 Vitez.
 1. potrebna prijavna dokumentacija:
 • Dokaz /Potvrda o otvorenom bankovnom računu roditelja/skrbnika učenika.

Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 1. postupanje nakon prijave na Javni poziv:
 • Učeniku koji kumulativno ispuni sve navedene uvjete Javnog poziva  Osnovna škola „Dubravica“  Vitez  izdat će Rješenja o subvencioniranju troškova prijevoza na utvrđenoj relaciji sa navedenim iznosom dnevne naknade za istu relaciju  sukladno Odluci Vlade KSB,
 • Škola će sačiniti popis učenika kojima je izdano Rješenje, te isti sa jednim primjerkom Rješenja u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva roditelja dostaviti mjerodavnom Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB,
 • Konačan popis učenika sa obračunatim iznosom subvencija utvrdit će Ministarstvo obrazovanja KSB i isti će dostaviti Vladi KSB na davanje suglasnosti za subvenciju troškova prijevoza.

O rezultatima Javnog poziva roditelji/skrbnici učenika, će biti obaviješteni putem Oglasne ploče škole nakon dobivanja konačne Odluke Vlade KSB o davanju suglasnosti za subvenciju troškova prijevoza učenika.

                                                                                               Ravnateljica škole:

                                                                                                    Olga Krezić

Prethodni članakZbog tragičnog stradanja troje djece danas dan žalosti u Neumu
Sljedeći članakEpidemiolog otkriva što je uzrok visoke smrtnosti u BiH