Javni poziv za odabir korisnika “Grant sredstava”

Općina Vitez raspisuje javni poziv za odabir korisnika “Grant sredstava” kao pomoć proizvodnim djelatnostima na općini Vitez. Poljoprivredni proizvođači nemaju pravo učešće na ovom javnom pozivu.

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu „Grant sredstava“ s pozicije transfer „poticaj privredi“ utvrđenog Budžetom Općine vitez za 2014. godinu i Odluke o prihvaćanju Programa utroška sredstava namijenjenih za poticaj privredi za subvencioniranje troškova nabavke strojeva, opreme ili drugih troškova realiziranih u 2014. godini u proizvodnim djelatnostima na području općine Vitez u iznosu od 10.000,00 KM.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju poduzetnici koji su smješteni na području općine Vitez, koji se bave proizvodnim djelatnostima i koji su u 2014. godini ulagali u cilju zapošljavanja novih radnika.

Kandidati trebaju posjedovati rješenje o registraciji proizvodne djelatnosti, imati više od petnaest zaposlenika te dokaz da su uložena sredstva u cilju zapošljavanja novih radnika u 2014. godini. Prijava na javni poziv mora sadržavati uredno popunjen prijavni obrazac, rješenje o obavljanju proizvodne djelatnosti, dokaz o prijavljenim radnicima te dokaz o nabavi opreme, strojeva ili drugim ulaganjima u 2014. godini.

Minimalan iznos poticajnih sredstava je 2.000,00 KM po prijavi.

Prijave s odgovarajućim prilozima šalju se preporučeno poštom (s naznakom: NE OTVARATI – po javnom pozivu „Poticaji privredi“) ili osobno dostaviti na adresu: Općina Vitez,
Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez. Krajnji rok za prijavu je 19. prosinca 2014. godine. Ovdje možete preuzeti prijavu.