Javni poziv za dostavljanje prijava za usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava

Sveučilište/Univerzitet „Vitez” u suradnji s Privrednom/Gospodarskom komorom organizira seminar usavršavanje članova nadzornih odbora i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u SBK/KSB.

Podsjećamo na Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala Vlade Federacije BiH (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 80 od 16. 10. 2013. godine) kojom se isti obvezuju završiti usavršavanje najkasnije do 31. 3. 2014. godine.

Cijena usavršavanja po kandidatu je 980,00 KM.

Usavršavanje će se održati u Franšiznom centru Vitez (FC Vitez) u Sali koja će omogućiti kvalitetan rad i komunikaciju predavača i sudionika predmetnog usavršavanja.

Usavršavanje će se održati u razdoblju od 7.3. do 22.3.2014. godine i to (pretpostavljeno vrijeme održavanja uz precizan dogovor prije samog početka prvog predavanja):

– 07. 03. 2014. godine s početkom u 16:00 sati
– 08. 03. 2014. godine s početkom u 09:00 sati
– 14. 03. 2014. godine s početkom u 16:00 sati
– 15. 03. 2014. godine s početkom u 09:00 sati
– 21. 03. 2014. godine s početkom u 16:00 sati
– 22. 03. 2014. godine s početkom u 09:00 sati

Planirano je održavanje završnih ispita 28. I 29. 03. 2014. godine, a u slučaju potrebe isti bi se nastavili i u narednim tjednima.

Rok za prijave je: 28.2. 2014. godine.

Zainteresirani kandidati se mogu prijaviti na sljedeće kontakte:
amra.kraksner@unvi.edu.ba ili telefone 030/509-751 ili 061/302-866 (Amra Kraksner), i
ivanhaj@gmail.com ili na telefon (Ivan Sajević) 063/335-334.

Upitnik koji je potrebno ispuniti možete preuzeti OVDJE.