Javni poziv Općine Travnik za dodjelu pomoći za obnovu stambenih jedinica u svrhu povratka

Općina Travnik je temeljem odluke o izvršenju proračuna za 2013. godinu objavila javni poziv kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je prijeratno prebivalište bilo na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica u svrhu povratka.

Ukupna vrijednost projekta je: 220.000,00 KM, a izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih dodjelom građevnog materijala. Poziv se ne odnosi na osobe sa socijalnim statusom.

Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebne informacije mogu se dobiti u Službi za obnovu, raseljene osobe, izbjeglice i stambene poslove Općine Travnik, kao i na brojeve telefona 030/511-277 lokal 221 ili 224 i 030/501-917.

Rok za apliciranje otvoren je do 1. svibnja 2013. godine, a odabir korisnika će vršiti Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koji je imenovan od Općinskog vijeća Travnik.

Tekst Javnog poziva i sve detaljne informacije se mogu naći na  veb stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba.