JAVNI OGLAS: Prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 10. i 136. Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine
(“Službeni glasnik BiH”, br.: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18) i člana 12.
stav (1) Pravilnika o prijemu u vojnu službu (“Službeni glasnik BiH”, br.: 23/18), u skladu sa Odlukom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-871-66/20 od 30.10.2020. godine, a u cilju popune upražnjenih formacijskih mjesta u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, ul.Hamdije Kreševljakovića, br. 98, 71000 Sarajevo, raspisuje:

PONOVNI JAVNI OGLAS:
za prijem kandidata u profesionalnu vojnu službu u početnom činu vojnika
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Opširnije na linku:

http://www.mod.gov.ba/aktuelnosti/oglasi/?id=82408&fbclid=IwAR1ojXryGsmRCBFT9MoX709TaEF9B1RcWbwlkjfiZIOGhNiCGJLT4th5sW0