Javni natječaj Federalnog ministarstva

28.09. Nezavisne novine i D. list – Javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Programu: “Podrška sufinansiranju investicijskih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz osobnih sredstava i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH”. Roka za prijavu je 12.10.2011. a više informacija na web stranici Ministarstva i na telefone: 036/449-125, 449-141, 449-145, 449-147, 449-123 te 449-120 svakim radnim danom od 10.00 do 14.00.