Javna rasprava „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“

Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez i Povjerenstvo za planiranje općinskog razvoja organizuju javnu raspravu na temu „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“.

Rasprava će biti održana u dvorani Općinskog vijeća Vitez, u četvrtak, 10. srpnja, s početkom u 13 sati.

Općina Vitez je u proteklom periodu pripremila Nacrt dokumenta „Strategija razvoja općine Vitez 2014.-2020.“ Nacrt dokumenta je usvojen na sjednici Općinskog vijeća Vitez dana 5. lipnja 2014. godine, a nakon održane javne rasprave OV VItez trebalo bi pristupiti usvajanju finalnog dokumenta.

U pripremi dokumenta nacrta Srategije razvoja općine Vitez 2014.-2020. od rujna 2013. godine aktivno su radili Povjerenstvo za planiranje općinskog razvoja, Radne grupe za izradu Strategije, Povjerenstvo za tehničku potporu, gospodarstvenici općine Vitez, nevladine organizacije i udruge građana, kao i javne ustanove. Kao rezultat tih aktivnosti dobiven je dokument „Nacrt strategije razvoja općine Vitez 2014-2020.“.

Iz Općine Vitez pozvali su sve zainteresirane građane, udruge građana, gospodarstvenike i nevladine organizacije da se odazovu i aktivno uključe u javnu raspravu o ovom izuzetno bitnom dokumentu za Općinu Vitez.