Javna rasprava o Nacrtu “Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice”

Općina Vitez, Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam, poziva građane, udruge, mjesne zajednice i druge pravne osobe, da nazoče i sudjeluju u javnoj raspravi o Nacrtu „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice“.

Javna rasprava će trajati 30 dana od 26. ožujka 2015. godine do 27. travnja 2015. godine, a Javno izlaganje o Nacrtu „Prostornog plana posebnog obilježja zaštićenog pejzaža/krajolika planine Kruščice“ održat će predstavnici nositelja izrade plana “IPSA INSTITUT” Sarajevo, u utorak, 14. travnja 2015. godine, u dvorani Općine Vitez, s početkom u 12,00 sati.