Java SE 7

javaJoš od 2006. godine kada je, sada nepostojeći, Sun Microsystems izdao Java SE 6 platformu, nismo imali sreće s napredovanjem Jave. Sada, kad je Oracle napokon kupio Sun i preuzeo upravljanje Javom, ima nade da će Java brže napredovati i da ćemo vidjeti evoluciju platforme i jezika.

Od jučer je napokon dostupna Java SE 7, najnovija iteracija, koja ne donosi drastične promjene, ali je svakako korak naprijed pročišćavanjem koda i podrškom za dinamične jezike – JVM je sada idealna platforma za moderne dinamične jezike, što je najveća prednost Java SE 7 platforme, koja osim spomenutog donosi i novi API za pristup datotečnom sustavu.
Iako je Apache napustio Javu, IBM se intenzivnije uključio u suradnju s Oracleom koji, iako nije ispunio sva očekivanja za Java SE 7 izdanje, nešto jest napravio i već priprema novosti za Java SE 8 izdanje.