Jajce: Postavljena nova turistička signalizacija

Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca projekt dopune postojeće turističke signalizacije napravila je prije skoro dvije godine, a isti je završen početkom 2014.

Lokacije novopostavljenih znakova uradili su prometni inženjer Sulejman Drek i turistički vodič Amir Bašimamović, a projekt je pomogao i turizmolog Dragan Glavaš. Naime, na osnovu upitnika i anketa koje su popunjavali turisti te usmenih komentara uočeno je kako je neophodno unaprijediti postojeću turističku signalizaciju u Jajcu, prenosi Avaz.ba.

Cilj nove signalizacije je turistima pružiti što više informacija i olakšati snalaženje u ovom gradu. Jajce je dobilo 47 novih ploča turističke signalizacije.