Iznimni poslovni rezultati JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u prvom polugodištu 2013.

Na sjednici Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar održanoj 6. kolovoza usvojen je Polugodišnji plan poslovanja za 2013. godinu. Iznimno dobri rezultati poslovanja rezultirali su dobiti od 72.255.337 KM, koja je skoro tri puta veća u odnosu na poslovanje u 2011. godini.

Takvi rezultati posljedica su jako dobrih hidroloških uvjeta posebice u zimskim mjesecima 2013. godine, izvanrednoj pogonskoj spremnosti proizvodnih objekata, smanjenju troškova nabave el. energije u obračunskom razdoblju od skoro 60 posto u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, ostvarenim stupnjem naplate od kupaca na distributivnim naponskim razinama od 106,07 posto kao i smanjenje svih troškova poslovanja na koje se moglo utjecati.

Sedam hidroelektrana u sustavu EPHZHB u prvoj polovici godine proizvele su 1690 GWh što je 2,27 puta veća proizvodnja od planirane (745 GWh).

O izvanrednim rezultatima poslovanja za razdoblje siječanj- lipanj 2013. godine Nadzorni odbor izvijestila je izvršna direktorica za ekonomske poslove Ivana Bunoza, koja je istaknula ukupan prihod u iznosu od 230.650.971 KM što je za 14 posto više od plana i 27 posto više u odnosu za isto razdoblje prošle godine, te ukupni rashod u iznosu od 158.425.634 KM koji je u odnosu na plan manji za 21,7 posto, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 25,7 posto.
Prikazujući detaljnu strukturu prihoda i rashoda direktorica Bunoza je istaknula da su prihodi od prodaje električne energije ostvareni u iznosu od 222.003.204 KM i u odnosu na plan veći su za 17 posto, a za isto razdoblje u 2012. godini veći su za 29 posto.

U strukturi prihoda od prodaje električne energije najveći udio imaju prihodi od prodaje električne energije tarifnim kupcima na distributivnim naponskim razinama (43,1 posto), prihodi tarifnih kupaca na 110 kV i više (29,8 posto) i prihodi od trgovine električnom energijom (27,1 posto).

Prihodi od prodaje usluga ostvareni su u iznosu od 6.896.084 KM, a sačinjavaju ih prihodi od prodaje usluga na stranome tržištu (4,6 milijuna KM ili 2 posto) i prihodi od usluga trećim osobama (2,2 milijuna KM ili 0,95 posto).

U ukupnom rashodu poslovni rashodi iznosili su 153.188.405 KM ili 96,7 posto, rashodi financiranja (kamate i negativne tečajne razlike) 1.272.767 KM ili 0,8 posto, a ostali rashodi 3.964.4621 KM ili 2,5 posto.

U strukturi poslovnih rashoda troškovi nabave električne energije iznosili su 44.102.072 milijuna KM, trošak amortizacije 26.055.225 KM, troškovi plaća uposlenih 31.604.313 KM i ostali nespomenuti troškovi poslovanja 51.426.795 KM.

Ostvareni gubici električne energije na distributivnim naponskim razinama iznosili su 14,44 posto što je u odnosu na plan više za 0,44 % i manji su od ostvarenih gubitaka za isto razdoblje prethodne godine za 1,24 %. Nastavljene su aktivnosti na projektu daljinskog očitanja brojila, a trenutačno se daljinski očitava 21.429 mjernih mjesta.

Kako je istaknuto u ovom izvještajnom razdoblju u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar prosječna neto plaća po uposleniku na bazi ostvarenih sati rada iznosila je 1662,10 KM; broj uposlenih sa stanjem na dan 30. lipnja 2013. godine iznosio je 1847, a za neto plaće izdvojeno je 18.678.686 KM. Prema odluci Uprave ovoga poduzeća isplaćen je regres od 70 posto prosječne plaće Društva.

Nadzorni odbor pohvalio je rad Uprave i dao punu podršku za nastavak ovakvih pozitivnih poslovnih rezultata, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.