Izgradnja parking površine i pješačkih staza kod Osnovne škole Vitez

Ispred osnovnih škola u Vitezu često dolazi do prometne gužve uzrokovane kako školskim autobusima tako i osobnim vozilima koja se parkiraju ispred te na postojećim pločnicima.

Da bi se izbjegao prometni kaos koji vlada, pristupilo se rješenju izrade parking površine ispred osnovnih škola, kako bismo dobili na dodatnom prostoru za parkiranje i izradi pješačkih staza za učenike iz smjera dvorane prema školi i prema Gradskom vrtiću, te bi time sigurnost učesnika u prometu tj. djece bila na višem nivou. Kretanje djece bi se odvijalo unutar trokuta Gradska dvorana – škola – vrtić. Pješačka staza je projektovana u širini 1,60 m (školsko dvorište) i dužini od 18 m, a staza prema vrtiću u širini 1,20 m i dužini 28 m navode iz Općine Vitez.

Popločanje je predviđeno betonskim pločama debljine 6,5 cm na sloju pijeska s zatrpavanjem rešetki pijeskom metlanjem. Staza je oivičena betonskim ivičnjacma 8/15 u podložnom sloju betona.

Parking površina je također popločana betonskim pločama debljine 6,5 cm na sloju pijeska, površine 108 m2, a oivičena je s stražnje strane betonskim ivičnjacima 8/15 u podložnom sloju betona (s prednje strane iskorišteni su postojeći rubnjaci).

Ukupna vrijednost projekta je 6 479,00 KM, a izvođenje radova povjereno je SOR “BAROK” VITEZ. Nakon završetka planiranih radova promet u zoni osnovnih škola će se regulirati prometnim znakovima, te će se postaviti kapije između škole, vrtića i dvorišta dvorane.

Realizacijom navedenih aktivnosti poboljšat će se sigurnost djece na prometnicama pored osnovnih škola.