Ivan Sajević (HDZ BiH) najaktivniji zastupnik u Saboru

Prema podacima Centra civilnih inicijativa (CCI), zastupnik HDZ-a BIH u Saboru SBŽ-a, Ivan Sajević iz Viteza, najaktivniji je zastupnik u ovom najvišem zakonodavnom tijelu u središnjoj Bosni, tijekom protekle 2015. godine.

Zastupnik Ivan Sajević imao je ukupno 32 zastupnička pitanja, inicijative i rasprave. Sabor Srednjobosanske županije čini 30 zastupnika iz 7 parlamentarnih stranaka piše Večernji List.

U promatranom razdoblju, održano je 12 zasjedanja Sabora SBŽ, od čega su na njih 4 bili nazočni svi zastupnici, a 22 zastupnika nazočila su svim zasjedanjima Sabora. Na održanim redovitim sjednicama Sabora SBŽ, u promatranom razdoblju, postavljeno je i pokrenuto ukupno 148 pitanja i inicijativa. Ukupno 8 zastupnika nije postavilo ili pokrenulo ni jedno pitanje ili inicijativu za prvih 12 mjeseci 2015. Najviše zastupničkih pitanja i inicijativa, u promatranom razdoblju, postavili su ili pokrenuli zastupnici: Ivan Sajević (HDZ BiH) – 26, Elvedin Mušanović (SDA) – 21, Halima Crnica (SDA) – 17, Ljupko Sučić (HDZ BiH) – 15, Edin Mašić (DF) – 14, Anto Lozančić (HSS) – 10. Nijedno pitanje ni inicijativu nisu postavili zastupnici: Emir Muftić (DF), Amir Šečibović (SDA), Mateja Gadža (HDZ 1990.), Nikola Simić (SDP), Samir Čurić (SBB), Refik Poparić (SDA), Muharem Grabus (SDA).

Na održanim zasjedanjima Sabora SBŽ-a u promatranom razdoblju raspravljalo se o 18 mjera, koje su se našle na dnevnom redu, a ukupno 7 zastupnika Sabora SBŽ nije na saborskim zasjedanjima raspravljalo ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu Sabora za 12 mjeseci 2015. godine. Zastupnici koji su raspravljali po najvećem broju točaka dnevnog reda, u promatranom razdoblju, jesu: Lidija Bradara (HDZ BiH) – 13, Nurudin Alihodža (SDA) – 9, Senad Selimović (SDP) – 7, Ivan Sajević (HDZ BiH) – 6, Mirko Batinić (HDZ BiH) – 6, Rusmin Jusufspahić (DF) – 6, Halima Crnica (SDA) – 6.

Izvor