Ismet Kumalić novi predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH

Odlukom Skupštine Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTKBiH) o redovnoj rotaciji funkcija, u narednom mandatnom periodu od 16 mjeseci, počevši od 1. marta 2013. godine, funkciju predsjednika Vanjskotrgovinske komore BiH obavljat će Ismet Kumalić.

Dosadašnji predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Bruno Bojić i potpredsjednik Nemanja Vasić u narednom periodu će obavljati funkcije potpredsjednika.

Ismet Kumalić je, između ostalog, radio u Privrednoj banci Sarajevo, na direktorskim poslovima u poduzeću UNIS Vitezit, a jedno vrijeme je radio i u predstavništvu UNIS-a u Bagdadu kao predstavnik za Srednji istok.

U ratno vrijeme bio je komandant Civilne zaštite Dobrinja, a od 1994. do 1998. godine bio je pomoćnik direktora u državnoj Direkciji robnih rezervi.
Od 1999. do 2003. bio je generalni direktor ABS banke Sarajevo u čijem je osnivanju i sudjelovao. Od 2003. do 2005. bio je i premijer Unsko-sanskog kantona.

Period od 2006. do 2009. godine proveo je u VABA-FIMA banci kao član Uprave i privremeni direktor. Sudjelovao je i u osnivanju FIMA bank Priština (2009.I 2010.), gdje je bio i član Uprave.

Od 2010. do 2012. godine zaposlen je u financijama F-Autocentar Sarajevo, a prije dolaska u Komoru radio je kao konsultant.