IRON CORP d.o.o. iz Viteza traži građevinske radnike

Iron corp d.o.o. Vitez iskazuje potrebu za angažiranjem većeg broja građevinskih i pomoćnih radnika za rad na izgradnji poslovnih objekata.

Prednost pri zapošljavanju za građevinske poslove imaju kandidati sa strukama zidara i armirača, te građevinski i pomoćni radnici sa iskustvom.

Sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti na broj: 061 020 349.