Informacija Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj o stanju u Impregnaciji-Holz

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Vitez, vijećnicima je prezentirana informacija Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj o stanju u poduzeću “Impregnacija-Holz” iz Viteza.

Informaciju prenosimo u cijelosti.

“Zbog statusa vlasništva poduzeća Impregnacije–Holz, Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj nije u mogućnosti prikupiti i obraditi podatke o trenutnom statusu Impregancije.

Impregnacija je prije rata bila jedan od nositelja gospodarskog razvitka općine Vitez. Poslije rata poduzeće je krenulo s radom. U godini 2000-toj pokrenut je proces privatizacije Impregnacije. Urađena je početna bilanca koja je iznosila 5.899,867,00 KM.

Prema podacima s kojima raspolaže ova služba Impregnacija je prodana stranom državljaninu po imenu Marko Paterer pod slijedećim uvjetima: kupac se obvezao uplatiti iznos od 589.978,00 KM. pored navedenoga kupac se obvezao da će zadržati 192 radnika i da će uložiti 2.000.000,00 KM u tehnologiju i 1.000.000,00 KM u obrtna sredstva. Tadašnji direktor Ivo Križanac je imao udio od 6% u ukupnoj vrijednosti Impregnacije.

Nakon privatizacije poduzeće Impregnacija je uspješno poslovalo i ostvarivalo pozitivne rezultate poslovanja sve do 2004. godine. Prema slobodnoj procjeni može se konstatirati da je u Impregnaciju uloženo puno više sredstava nego što je prilikom kupovine bila obveza kupca. Analizirajući podatke koje posjeduje služba može se konstatirati da je 2005. godine Impregnacija prvi put poslovala s gubitkom.

U 2006.godini broj radnika u Impregnacije se povećao, do tog razdoblju bilo je uposleno 285 radnika te godine broj radnika se povećao na 470. Iste te godine gubitak je iznosio 1.854.714,00 KM.

U službi za poduzetništvo i lokalni razvitak zadnji podaci o poslovanju Impregnacije Holz su s 2007. godinom. U 2007. godini ukupan prihod iznosio je 12.490.682,00 KM, ukupan rashod je iznosio 16.733.225,00 KM, gubitak je iznosio 4.242.543,00 KM. Ukupan broj zaposlenih iznosio je 424.
Krajem 2008. godine 130 radnika Impregnacije Holz ostalo je sa neriješenim radno pravnim statusom. Vlasnik poduzeća je otišao iz BiH, raspuštena je uprava poduzeća, poduzeće Impregnacija je prestalo sa radom radom. Brigu o objektima i opremi preuzeli su radnici koji su dežurali u krugu poduzeća. U općini Vitez je održano nekoliko sastanaka s ciljem iznalaženja rješenja za radnike čiji status nije bio riješen.

U nekoliko navrata Općinski načelnik je financijski pomogao radnike koji su čuvali imovinu Impregnacije. Predstavnici općine pokušavali su uspostaviti kontakt sa vlasnikom ili osobama koje su bile odgovorne za rješavanje statusa Impregnacije. U tom razdoblju počelo je uništavanje i otuđivanje imovine i opreme iz kruga Impregnacije. Na jednom od održanih sastanaka u općini bio je prisutan i odvjetnik koji je zastupao vlasnika imovine. Zbog nemogućnosti otplate kredita vlasnik većinskog dijela Impregnacije postala Hypo banka.

U 2012.godini na lokalitetu Impregnacije zapaženo je upadljivo i intenzivno otuđivanje imovine Impregnacije. Obzirom na tadašnji nedefiniran status Impregnacije, a na temelju tada neslužbenih informacija Općinski načelnik je uputio Zahtjev za dostavljanje informacije Općinskom Sudu Travnik o radnjama koje se dešavaju u krugu Impregnacije. Ova služba nije dobila informacije o pravnom temelju otuđivanja i uništavanja objekata i opreme Impregnacije.

Na kraju može se konstatirati da je kompletna oprema i objekti u Impregnaciji uništeni i otuđeni. Također dokumentacija o personalnim podacima je razbacana i nitko ne vodi računa o istoj.

Na temelju informacija dobijenih iz Federalnog zavoda PIO /MIO Mostar Ispostava Vitez, 2008. godine bilo je prijavljeno 375 osiguranika. Ovim osiguranicima su uplaćeni doprinosi zaključno sa petim mjesecom 2008. godine. Od 2008. godine na osobni zahtjev osiguranika moguće je bilo da se zaključe knjižice. Veći broj djelatnika Impregnacije je uzeo radničke knjižice koje su zaključene. Trenutno je preostalo 48 radnika kojima nisu zaključene radničke knjižice. Svi ovi podaci dobiveni su od Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar, Ispostava Vitez”, navodi se u priopćenju za javnost Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj.