INFORMACIJA o izradi Studije izvodljivosti za sistem daljinskog grijanja u gradskom jezgru Viteza

Tokom druge polovine 2017. godine Općina Vitez je u saradnji sa EBRD-om (Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj) pokrenula aktivnosti oko izrade studije izvodljivosti sistema daljinskog grijanja za gradsko jezgro Viteza, i pripremanje procedure izbora privatnog partnera kroz model JPP (Javno privatno partnerstvo).
Studiju izvodljivosti će u potpunosti finansirati EBRD, a konsultantska kuća koja će izraditi istu je CETEOR Sarajevo.

Krajem 2017. godine održano je nekoliko sastanaka sa EBRD-om i CETEOR-om da bi se došlo do rezultata koji su prezentovani 29.01.2018. u velikoj sali općine Vitez.

Nakon prezentacije Općina Vitez je potpisala Pismo namjere kao podrška Općine implementaciji projekta daljinskog grijanja u Vitezu i provođenju procedure izbora privatnog partnera kroz model JPP.

 

Prezentaciju možete pogledati OVDJE

Top akcija 9.-18.11.