Imenovano Popisno povjerenstvo Općine Vitez

Općinsko vijeće Vitez na svojoj je 7. sjednici donijelo rješenje o formiranju popisnog povjerenstva Općine Vitez za popis stanovništva kućanstava i stanova u BiH 2013. godine. U sastav povjerenstva imenovani su Ivana Rajić-Mišković (predsjednica), Dino Zukan (zamjenik predsjednice) te članovi Marinko Glušica i Olivera Heljić.

Popisno povjerenstvo općine Vitez sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine, između ostalog, rukovodit će pripremama, organiziranjem i provođenjem popisa na teritoriji općine, vršiti izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine Vitez, obavještavati stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provođenja, o pravima i dužnostima građana i načinu izvršavanja obveza u Popisu, itd.

Za svoj rad Popisno povjerenstvo Općine Vitez odgovara Kantonalnom popisnom povjerenstvu KSB i Federalnom zavodu za statistiku, a po završetku povjerenih poslova podnosi izvješće o radu odgovornim institucijama, najkasnije do 31. listopada 2013. godine.

Mandat članova Popisnog povjerenstva općine Vitez traje do završetka svih aktivnosti Popisa stanovništva, kućanstava i stanova koji se odnose na terenski rad.