Ignorira se odluka Suda o travničkoj Gimnaziji

Nakon što je glavni federalni revizor izvršio reviziju financijskih izvješća Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti za prošlu godinu, dao je i svoje mišljenje o dvije bitne stvari, a riječ je odlukama Doma za ljudska prava i odluci Ustavnog suda FBiH, koje ovo ministarstvo nije ispoštovalo. Kada je u pitanju Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti, revizori su skrenuli posebnu pozornost na zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije.

Travnička Gimnazija

Naime, Dom za ljudska prava je, na zahtjev Vrhbosanske nadbiskupije, donio odluku kojom je Federaciji BiH naložio premještanje državnih srednjih škola iz zgrade Nadbiskupske gimnazije u Travniku i ista je 4. rujna 2003. godine postala obvezujuća. Kako bi se implementirala navedena odluka Doma za ljudska prava, u 2008. godini, Vlada FBiH je Općini Travnik (putem Ministarstva) dodijelila 5.000.000 KM za sufinanciranje projekta izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku. Međutim, za izgradnju Srednjoškolskog centra, odnosno potpunu provedbu navedene odluke potrebno je osigurati još dodatnih 12.000.000 maraka, zbog čega je Vlada FBiH u siječnju prošle godine donijela zaključak kojim se opredijelila da zajedno s Vladom SBŽ-a i Općinom Travnik sudjeluje u osiguranju nedostajućih sredstava iz kreditnih izvora, s tim da se povrat istih vrši u omjeru koji treba odrediti posebnim sporazumom, kao i da postigne dogovor s Vrhbosanskom nadbiskupijom u smislu produženja roka za izmještanje državnih škola.

Vrhbosanska nadbiskupija je u ožujku prošle godine uputila prijedlog za donošenje rješenja o izvršenju izvršne odluke Doma za ljudska prava BiH. S druge strane revizor je skrenuo i posebnu pozornost na Ustavni sud FBiH koji je u rujnu prošle godine odlučio u meritumu i donio presudu kojom je utvrdio da odredbe članka 15. i 16. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave kojima se utvrđuje nadležnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, nisu u skladu s odredbama Ustava Federacije BiH.

Nastavna sredstva

Osporeni poslovi Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti odnose se na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u smislu utvrđivanja pedagoških standarda, normativa prostora, opreme i nastavnih sredstava, stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnog osoblja, udžbeničku literaturu za osnovno i srednje obrazovanje, učenički standard te unaprjeđenje standarda odgojno-obrazovnog rada u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
Nadalje se u izvješću navodi: Imajući u vidu dani rok i da do trenutka izrade ovog izvješća nisu bile poduzete aktivnosti s ciljem usuglašavanja navedenih zakonskih odredbi, potrebno je poduzeti dodatne aktivnosti kako bi se ispoštovala navedena odluka Ustavnog suda FBiH.

Hercegbosna.org