IDEALAN MODEL ZA BIH: U Južnom Tirolu tri školska sustava za tri jezične zajednice

Roland Benedikter, istraživač na kalifornijskom Sveučilištu Santa Barbara, u časopisu Global Policy Journal ukazuje na još jedan model školstva u nazočnosti više kulturnih i jezičnih zajednica. U talijanskom Južnom Tirolu, na krajnjem sjeveru zemlje, nizom mjera kojim je djelokrug obrazovanja prenesen na regionalnu samoupravu riješene su napetosti između tri jezične zajednice (njemačke, talijanske i ladinske).

Jedna od najvažnijih mjera je postojanje tri odvojena školska sustava za tri jezične zajednice u kojima je svaki sustav jednojezičan, na materinskom jeziku pojedine zajednice, dok se jezik druge zajednice uči kao prvi strani jezik.

Svi građani Južnog Tirola, bez obzira na pripadnost etničkoj/jezičnoj zajednici, slobodno mogu birati u kojem će se sustavu školovati njihova djeca. Nadalje, provincija Južni Tirol troši značajna sredstva na njemačke, talijanske i ladinske kulturne aktivnosti. Kako bi osigurali neovisan kulturni razvoj svake jezične zajednice, svaka zajednica ima svoje vlastite institucije: tri paralelna ministarstva kulture, potpuno neovisna jedno o drugom.. Ipak, brojna su područja, poput glazbe i umjetnosti, u kojima postoji bliska suradnja triju zajednica.

„Tri su stvari ključne za nas: ravnopravnost talijanskog i njemačkog u pravosuđu, sustav etničkog predstavljanja u javnom sektoru i pružanje javnih medija na jezicima triju zajednica“, kaže Bruno Hosp, bivši ministar kulture, školstva i znanosti ladinske i njemačke etničke zajednice u Južnom Tirolu, s čim se slaže njegov talijanski kolega, Luigi Cigolla, bivši ministar kulture talijanske zajednice.

Izgradnji stabilne zajednice pomaže i samouprava: 90% poreznih prihoda prikupljenih u Južnom Tirolu talijanska vlada u Rimu vraća u Južni Tirol te njime raspolaže lokalni parlament, zaključuje Benedikter. (GPJ)