Hrvatska nudi 5 milijuna kuna za ekonomsko jačanje područja u BiH naseljenih Hrvatima

Gospodarsko jačanje Hrvata u BiH, njegova ekonomska i demografska revitalizacija, kao i osnaživanje pograničnih područja Republike Hrvatske ključni su ciljevi novog programa poticanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u svrhu razvoja lokalne zajednice.

Za isti je Hrvatska izdvojila pet milijuna kuna, a iznos će, očekuje se, biti usmjeren u projekte kojima će se ojačati konkurentnost, kao i razvojni potencijali lokalnih zajednica u BiH u kojima žive Hrvati.

Hvalevrijedan projekt jedan je u nizu onih kojima se nastoji osnažiti gospodarska pozicija Hrvata u BiH, zaustaviti iseljavanje i stvoriti pretpostavke za demografsku obnovu, a pritom će se pozornost usmjeriti i na društvene, socijalne i komunalne usluge. Prijava na natječaj Večernji list imao je uvid u program čiji je nositelj Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a koji, kako se navodi u samom opisu, pridonosi potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini i osnaživanju pograničnog područja Republike Hrvatske, njihovu gospodarskom i svekolikom razvoju, osigurava pretpostavke za jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te potiče aktivaciju svih dionika na zajedničkom radu za dobrobit hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihov gospodarski oporavak. Pridonosi stvaranju preduvjeta za sprječavanje iseljavanja stanovništva, smanjenju negativnog demografskog trenda i održivom razvoju u pograničnom području te podiže kvalitetu života i integraciju cjelokupnog stanovništva koje živi na tom prostoru.

Cilj programa jest pružanje potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti te pridonošenje gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i regionalne razine i predstavlja podršku u unaprjeđenju kulturne, društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture.