Hrvatska Bosni i Hercegovini vratila krompir zbog teških metala

Hrvatska je sa granice vratila pošiljku krompira iz Bosne i Hercegovine zbog toga što je sadržavao kadmij koji je kancerogen u količinama većim od dopuštenih, navedeno je na internetskoj stranici Europskog centra za brzo uzbunjivanje u prometu hranom (RASFF), piše Poslovni.hr.

Informacija o povlačenju, kako je navedeno, bioorganskog krompira je objavljena 7. prosinca.

Nije objavljeno o kojem proizvođaču je riječ, ali je istaknuto da je krompir predstavljao ozbiljan rizik po zdravlje.

Prilikom uzorkovanja je utvrđena prisutnost 0,165 miligrama kadmija po kilogramu krompira. Pravilo Europske unije je da može biti do 0,10 miligrama kadmija, koji je teški metal, po kilogramu krompira.