HITNO: Porodilji potrebna krv

Porodilji, koja se nalazi u Hrvatskoj bolnici “Dr. fra Mato Nikolić” u Novoj Biloj, hitno potrebna krv krvne grupe 0 negativna.

Svi dobrovoljni darovatelji mogu se javiti na broj telefona 063/573-106.