Građanin FBiH s prosječnom plaćom 189 dana godišnje radi za državu

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI), organizirala je u Mostaru i Sarajevu uličnu akciju pod nazivom „Koliko mjesečno plaćate državu?“.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija CPI), organizirla je u Mostaru uličnu akciju pod nazivom „Koliko mjesečno plaćate državu?“. Odgovor na ovo pitanje građani su mogli dobiti ukoliko su unijeli neto iznos svoje plaće u kompjuterski program koji je izračunao ukupan iznos novca koji se izdvaja iz njihove plaće te im ga isprintao u obliku računa.

„Cilj ove akcije je upoznati građane s količinom novca kojom se iz njihovih plaća direktno i indirektno pune budžeti različitih nivoa vlasti. Očekujemo da ćemo na ovaj način zainteresirati građane da aktivnije učestvuju u pripremi budžeta i nadgledanju trošenja javnih sredstava. Dobro informirani i aktivni građani lakše će odabrati svoje predstavnike na predstojećim izborima.“, izjavila je Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI.

Građanin s prosječnom plaćom u Federaciji BiH od 827 KM, bez ijednog izdržavanog člana obitelji, mjesečno izdvaja za državu kroz doprinose, porez na prihod i PDV 51,88% svoje plaće. U kalkulaciju se uzima da je cijela plaća potrošena na robe i usluge na koje plaća PDV. Na ovaj način dolazimo do zaključka da zaposleni građanin u FBiH godišnje radi 189 dana, što je identičan rezultat kao u Republici Srpskoj.

Ulična akcija organizirana je u okviru projekta „Javne financije: od javnih informacija do aktivnih građana“, koji financira Fond otvoreno društvo BiH. Ovo je druga po redu akcija ove vrste, prva je održana u Banja Luci, a druga u Sarajevu.