Građane BiH ne zanima kako lokalne vlasti troše njihov novac

fiskalni monitorFiskalni monitor je internet servis koji prati prihode i rashode općina u BiH i građanima omogućava jednostavan prikaz tokova novca u njihovim jedinicama lokalne samouprave. Projekt, koji implementira Sarajevska škola za nauku i tehnologiju, napravljen je s ciljem da objedini javne podatke kroz jedinstvenu platformu, informisanje šire javnosti o izvršenju budžeta na lokalnom nivou i podizanje građanske svijesti o značaju transparentnog budžetiranja.

“Jednostavno rečeno, prikupljamo informacije o izvršenju budžeta opština i objedinjujemo ih na jednoj platformi, tako da građani mogu vršiti uporedbu budžetskih stavki. Nudimo informacije koje bi u svakom slučaju trebale biti dostupne na opštinskim stranicama, ali nisu. Neke opštine objavljuju planove budžeta, ali ne izvršenje budžeta”, kaže u razgovoru za Klix.ba Zana Karkin, projekt koordinatorica Fiskalnog monitora u BiH.

Građani na stranici www.fiskalnimonitor.ba mogu vidjeti koliki su prihodi, a koliki rashodi pojedinih općina i gradova, zatim uporediti općine prema vrstama rashoda i slično.

Zasad su dostupni podaci 12 općina/gradova, koji su dostavili potrebne informacije.

“Željeli smo objediniti budžetske podatke svih općina i gradova u BiH, međutim, zbog postojećeg fiskalnog i administrativnog sistema u BiH, u prvoj fazi to nismo mogli uraditi. U inicijalnom uzorku odlučili smo prikupiti informacije od 16 općina, od kojih nam četiri do sada nisu dostavile tražene podatke.

Trezori i relevantna ministarstva na različitim nivoima u BiH ne raspolažu detaljnim informacijama, koje su nama potrebne, entitetske agencije za finansijske i informatičke usluge (APIF i AFIP) nemaju ili nisu dostavile tražene informacije, pa moramo svaku općinu posebno kontaktirati. To čini cijeli proces znatno komplikovanijim”, govori Karkin.

Naglašava da je servis osmišljen tako da potakne građane da se aktivno uključe i doprinesu osiguranju transparentnosti i odgovornosti općina i gradova u BiH.

“Shvatamo da su se, zbog teške situacije u kojoj se BiH nalazi, građani okrenuli sebi i svojim problemima. Ipak, ovo su pitanja o kojima svi moramo razmišljati ukoliko želimo bolje sutra.

Stoga, građanima nastojimo približiti razloge zbog kojih bi trebali razmišljati o tome kako se njihov novac troši. Voljeli bismo da pogledaju neke od naših materijala i da nas prate na društvenim mrežama, na Facebooku i Twitteru”, zaključuje Karkin.

Izvor