Genesis Project: Educirano preko 500 učenika

Završen projekt Obnova povjerenja među djecom u podijeljenim školama Srednjobosanske županije.

Projekt “Obnova povjerenja među djecom u podijeljenim školama Srednjobosanske županije” uspješno je završen podjelom školskog pribora školama obuhvaćenim projektom.

Projekt koji je obuhvatio 16 podijeljenih škola i preko 500 učenika Srednjobosanske županije je realizirala Humanitarna organizacija Genesis Project iz Banjaluke pod pokroviteljstvom Američke ambasade u BiH.

Od studenog 2014. godine, kada je počela realizacija projekta do danas, realizirano je ukupno 96 radionica/ edukativnih satova s djecom čiji je osnovni cilj edukacija učenika koji će potom svoje znanje i stečene vještine o mirnom rješavanju sukoba, interkulturalnom razumijevanju, dječjim pravima i socijalnoj inkluziji, te vještinama komunikacije prenositi ostaloj djeci.

Ova vrsta vršnjačke edukacije ima za cilj stvaranje sigurnog školskog okruženja u 16 škola.

Sam projekt obuhvatio je više od 500 direktnih korisnika, a učenici koji su učestvovali u radionicama nastavit će educirati svoje prijatelje čime će se utjecaj projekta proširiti na širu populaciju.

Reklama