‘Gdje je mojih 10 KM?’

Kao dobar način prezentiranja urađenog, te pravdanja troškova, prošli saziv Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru, dosjetio se javne tribine, simboličnog naziva, „Gdje je mojih 10 KM?”.

Naime, Zbor je krovna studentska udruga, financirana uglavnom od studentskih uplata u iznosu od 10 KM, te sponzora, a kako nije pravno tijelo, pod mentorstvom je Rektorata. Ista tribina održana je i danas, u punoj učionici na Fakultetu strojarstva i računarstva. Članovi ovogodišnjeg saziva Predsjedništva, predstavili su financijski i narativni izvještaj rada Zbora za akademsku 2011./2012. godinu, s naglaskom na najveći projekt, Dane studentskog zbora. Predstavljene su planirane aktivnosti za ovu godinu, projekti koji su već uspješno odrađeni te započeti, te novi pravilnici i obrasci za financiranje studentskih projekata i udruga.

Studentima se predstavio i novi pravobranitelj Zoran Perić, a svoj rad je sumirao i Mario Lasta, sada već bivši koordinator ureda za međunarodnu suradnju. Na tribini je naglašeno da će natječaj za financiranje projekata biti otvoren do 1. travnja, te da će Dani Studentskog zbora, ove godine biti još sadržajniji, s puno više obrazovnog sadržaja. U sklopu njih, u suradnji s udrugom AIESEC, održat će se i projekt Career days, a u suradnji s Filozofskim fakultetom, radi se na pokretanju studentskog radija, a ponovno će početi izlaziti i časopis Zbora, „Opomena”.

Također, planiran je i projekt uređenja Kampusa, te osnivanje odbora za nadgledanje studentskih uplata za Zbor. Studenti su nakon prezentacija imali mnogobrojna pitanja, vezana uglavnom za izdvojene troškove, no složili su se da je ovaj saziv poradio na transparentnosti.

Prije početka tribine, dodijeljeni su certifikati udrugama: ZAMFIS, BOHEMSA, AIESEC, mostarskoj FRAMI, te Marini Pavlović, koji su pripomoglu u organizaciji ovogodišnjeg humanitarnog projekta, „Dana darivanja”.