G CODE: Započinje upis u novi ciklus obuke za CNC operatore

Edukativni centar “G code” organizira kurs, odnosno obuku za CNC operatore. Ovaj edukativni centar započeo je s upisom u novi ciklus obuke koji započinje u 12. mjesecu.

Edukativni centar “G code” nudi:

  • Prilagođeni program za stručnu obuku za samostalno rukovanje CNC mašinama
  • Izrada i primjena tehničko- tehnološke dokumentacije u radu CNC mašine
  • Programiranje i generisanje G koda
  • Osposobljavanje za samostalni rad sa softverom
  • Rad u malim grupama i fokus na praktičnoj obuci polaznika
  • Certifikate po uspješno završenom programu

Cijena kursa iznosi 180 KM za jedan mjesec dok isti traje dva mjeseca (50 časova), a nastava će se odvijati dva puta sedmično po 3 časa + 2 časa za samostalan rad svakog polaznika na kraju kursa.

Cijenom je obuhvaćeno:

  • Materijal, oprema i alat potreban za rad
  • Radni materijali- skripte za teorijski dio
  • Uvjerenje- certifikat o završenoj obuci