Franjevački samostan i crkva proglašeni nacionalnim spomenicima u BiH

Na 52. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, održanoj od 21. do 23. listopada 2011. godine, predsjedavajući Komisije dr. Dubravko Lovrenović i članovi Amra Hadžimuhamedović, Ljiljana Ševo, Zeynep Ahunbay i Martin Cherry, donijeli su odluke o proglašenju četrnaest dobara nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Uz graditeljsku cjelinu Tekija u Živčićima kod Fojnice, na listi dobara je i Prirodno graditeljska cjelina crkve Duha Svetoga i Franjevačkog samostana u Fojnici, a tu spadaju: Rupnovac sa samostanskom kućom i voćnjakom; Lastve i dio Bara; groblje Karauša sa kapelicom i kriptom; Brdo Križ sa šumom i voćnjakom; mjesto Podkrižem; samostanska crkva, zgrada muzeja i samostana.

Pokretno blago (muzejski eksponati, stare knjige, arhiv, slike) Franjevačkog samostana u Fojnici već je proglašeno nacionalnim spomenikom. Ovom prigodom želimo još jednom zahvaliti djelatnicima iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Emiru Softiću i Nikolini Stojanović, koji su vrijedno radili na prikupljanju materijala za prezentaciju. Zahvaljujemo i Komisiji na čelu sa prof. dr. Dubravkom Lovrenovićem, koji su prepoznali vrijednost Franjevačkog samostana u Fojnici, te ga proglasili nacionalnim dobrom Bosne i Hercegovine.