Fra Zdravko Dadić novi provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene

Na izbornom Kapitulu Franjevačke provincije Bosne Srebrene koji je započeo 25. travnja, na Franjevačkoj teologiji u sarajevskom naselju Neđarići, za novog provincijala izabran je dosadašnji definitor i gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ilije u Zagrebu fra Zdravko Dadić, a novi vikar Provincije je dosadašnji definitor i urednik franjevačkog mjesečnika Svjetla riječi fra Janko Ćuro.

Tko je novi provincijal?

Fra Zdravko potječe iz župe Donja Tramošnica u Bosanskoj Posavini, a rođen je 8. svibnja 1966. u Gradačcu, od oca Pere i majke Kate rođ. Bošnjak. Nakon osnovnoga obrazovanja u Tramošnici, pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, a u novicijat stupio 14. stpnja 1985. u Gorici (Livno). Prve zavjete položio je 11. srpnja 1986. u Sarajevu, a svečane 19. listopada 1991., također u glavnom gradu BiH.

Na Franjevačkoj teologiji u Neđarićima završio je filozofsko-teološki studij (1987. – 1992.) te je za svećenika zaređen 20. srpnja 1992. u Podhumu (Livno).

Službovao je kao župni vikar u Vitezu (1992. – 2000.) s prekidom za liječenje poslije ranjavanja u Vitezu (21. prosinca 1993.).

Bio je gvardijan i župnik u Dubravama (2000. – 2006.) te definitor, ekonom Provincije i gvardijan u kući Provincijalata (2006. – 2009.).

Na Provincijskim kapitulima 2016. i 2019. biran je za definitora. Od srpnja 2019. je gvardijan franjevačkog samostana Sv. Ilije u Zagreb, a od 2009. župnik župe B. D. Marije Anđeoske u Sesvetskoj Sopnici – Zagreb.

Radio je u svim župama i kao ekonom provincije, na duhovnoj i materijalnoj obnovi. Dao je značajan doprinos u velikim građevinskim zahvatima u župama Dubrave i Sesvetska Sopnica (obnova crkava i samostana) kao i u Visokom (sjemenište, samostan, Konvikt), te Sarajevu na Kovačićima i Koševu i u obnovi župne kuće u Olovu.

Novi vikar Provincije

Novi vikar Provincije fra Janko Ćuro rođen je 23. listopada 1967., u mjestu Pire, župa Novi Šeher. U novicijat je stupio 13. srpnja 1986. u Dubravama. Prve zavjete položio je 11. srpnja 1987. u Sarajevu, a svečane 15. kolovoza 1992. u Vidošima. Svećeničko ređenje imao je 29. 8. 1993. u Samobor, Hrvatska. Između ostaloga, prije nego li je postavljen za urednika i ravnatelja FMC Svjetlo riječi, službovao je kao župnik župe Sv. Franje Asiškog u sarajevskom naselju Dobrinja. 

Izbor definitora

Spomenimo još da će se imena novih definitora Bosne Srebrene znati nakon izbora danas, 27. travnja, u popodnevnim satima.

Inače, Kapitul je započeo sv. misom koju je predslavio vrhbosanski nadbiskup i metropolita mons. Tomo Vukšić. S njim u koncelebraciji bili su: sada već bivši provincijal fra Jozo Marinčić i generalni vizitator provincije fra Bože Vuleta te 55 svećenika kapitularaca.

KT