FOTO: Započeo odvoz otpada iz Viteza

1175124 10151921926047533 1505508265 nRano jutros, prije 7 sati ujutro započeo je odvoz otpada s područja grada Viteza.

Jučer je u poslijepodnevnim satima zasjedao Kolegij Općinskog vijeća Vitez te je donesena odluka o hitnoj kratkoročnoj mjeri uklanjanja otpada, koji će biti odvezen na sanitarnu deponiju Mošćanica. Odvoz otpada Općinu Vitez stajat će 15 000 KM, a još uvijek se ne nazire dugoročno rješenje.

U nastavku u cijelosti donosimo priopćenje za javnost iz Općine Vitez.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST POVODOM BLOKIRANJA GRADSKE DEPONIJE U VITEZU

“Općina Vitez ovim Priopćenjem želi informirati javnost o daljnjim aktivnostima koje se odnose na rješavanje blokade privremene gradske deponije u Vitezu:

Kako se i dalje nastavila blokada deponije Općinske službe su kroz vanrednu točku dnevnog reda na sjednici od 11. rujna 2013. godine informirala Općinsko vijeće o ovoj problematici.
Doneseni su Zaključci:
– da se narednog dana s predstavnicima Mjesne zajednice Bila održi sastanak po ovom pitanju, da se preciziraju njihovi zahtjevi i da se upoznaju sa stanjem zakonskog uređenja postojeće deponije;
– ukoliko se ne uspije razriješiti ovo pitanje, da se o istom pitanju sazove Kolegij Općinskog vijeća koji će predloži dalje korake.

Postupajući po navedenim zaključcima u općini je dana 12. rujna 2013. godine održan sastanak sa predstavnicima MZ Bila gdje su ponovo upoznati o sljedećem:

1. Konstatirano je da je Sporazum o lociranju deponije realiziran osim dijela koji se odnosi na asfaltiranje dijela puta Raskrižje M. Mošunj – Donja voda V. Mošunj. Asfaltiranje bi bilo uz sudjelovanje građana tog naselja kako je i u Sporazumu navedeno. Općinske službe su postupile po istom i odrađena je prva faza tih poslova. Imovinsko – pravna služba je uradila geodetske podloge, a Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj uradila je predmjer i predračun radova za tu dionicu koji iznosi 78.868,25 KM. Na tome je i ostalo. Mjesna zajednica do danas nije pokrenula dalje aktivnosti na provođenju ovog zaključka.

2. Upoznati su o aktivnostima Općine po rješenjima Federalne inspekcije (Federalni inspektor za zaštitu okoliša i urbanistički inspektor) i mjerama koje su predložene inspekcijskim rješenjima za općinu Vitez i JKP’Vitkom” Vitez kao operateru:
– da u roku od 60 dana izredi Plan prilagođavanja za deponiju “Paljike-Hum” te da isti dostavi Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na odobravanje ;
– da u roku od 90 od dana okolišne dozvole pribavi urbanističku suglasnost za predmetnu deponiju;

Općina Vitez je postupila po uputama iz rješenja Fedralne inspekcije kako bi osigurala rad deponije u skladu sa važećim propisima i kako bi spriječili kaznene odredbe za JKP ‘Vitkom” Vitez i općinu Vitez te je dana 29. ožujka 2013. zaključila s renomiranom kućom “E NOVA”d.o.o. Sarajevo Ugovor o izradi Plana prilagođavanja koji je s pratećom dokumentacijom proslijeđen Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na odobravanje što je u šestom mjesecu ove godine i učinjeno. Nadalje, u skladu s uputama nadležnih tijela općina je poduzela korake na osiguranju sredstava putem javnog poziva za izradu potrebne projektne dokumentacije.

3. Nadalje upoznati su da će općina dalje korake na rješavanju statusa privremene deponije poduzimati isključivo u skladu sa zakonom i rješenima i suglasnostima nadležnih organa. Donesen je zaključak da se ponovno održi sastanak Savjeta Mjesne zajednice Bila i da se ponovo očituje o blokadi deponije. Rok za očitovanje Savjeta bio je 13. rujna u prijepodnevnim satima.

Nakon svih datih informacija i saznanja Savjet Mjesne zajednice Bila se očitovao da svu problematiku oko deponije smeća vodi Privremeno radno tijelo koje je imenovano na ranijoj sjednici Savjeta. Istovremeno se Privremeno radno tijelo očitovalo da ne želi prekinuti blokadu rada deponije i ujedno uputilo poziv Federalnoj inspekciji da izvrši nadzor nad privremenom gradskom deponijom. Općina je ispunila preuzete obveze, dok Mjesna zajednica odnosno Privremeno radno tijelo su i dalje isključivi i nisu spremni za dogovore i sa svojim ponašanjem blokiraju sav grad i druga naselja s nesagledivim posljedicama.

Na vanrednoj sjednici Kolegija Općinskog vijeća, u petak 13. rujna, koja je zavšila s radom iza 17,00 sati zaključeno je da se ova vrlo loša situacija u cilju zaštite zdravlja građana riješi na način da JKP “Vitkom” u suradnji s poduzećem “Alba” izvrši čišćenje grada i odlaganje komunalnog otpada na Sanitarnu deponiju “Mošćanica” u Zenici. Ova privremena mjera će proizvesti vanredne troškove za proračun općine Vitez u iznosu od cca 15.000,00 KM. Općina Vitez će u suradnji s JKP “Vitkom” i uz pomoć Općinskog vijeća u narednom periodu nastojati prevazići ovu situaciju”, stoji u priopćenju kojeg potpisuje načelnik Opčine Vitez Advan Akeljić.

Tragom ovoga priopćenja danas je naša ekipa zabilježila djelatnike JKP “Vitkom” i “Alba” kako prikupljaju otpad i odvoze ga s područja grada. Još uvijek nije poznato koliko će im biti potrebno ukloniti kompletan otpad.

1229905 10151921926937533 376527014 n

1231674 10151921922927533 1003594345 n

1237519 10151921928262533 1578371382 n

1239865 10151921924717533 1519696824 n