FOTO: Započela su arheološka istraživanja na lokalitetu Ovnak u Travniku

Početkom ovoga mjeseca, točnije 5.svibnja 2021.počela su arheološka istraživanja na lokalitetu Ovnak, što je rezultat zajedničkog projekta između obitelji Kafadar, gospodarstvenika i vlasnika poduzeća Ovnak i cm doo iz Viteza i Zavičajnog muzeja Travnik iz Travnika.

Naime, nakon otrkića lokaliteta, braća Kafadar, inače veliki entuzijasti i zaljubljenici u proučavanje povijesti, predložili su da stručni tim Zavičajnog muzeja Travnik, na čelu sa mr. Ajlom Sejfuli, višim kustosom arheologom, započne istraživanja uz njihovu nesebičnu potporu kroz koju su stručnom timu stavili na raspolaganje mehanizaciju i radnu snagu kao i sve ostalo što je potrebno za jedan ovakav poduhvat.
Prvi koraci na realizaciji projekta podrazumijevali su georeferenciranje i zračno snimanje lokaliteta koje je Muzej obavio tijekom prošle godine, te prikupljanje potrebitih dozvola za izvođenje arheoloških iskapanja.
S obzirom da se radi o do sada nepoznatom lokalitetu, točnije o formacijama koje svojim izgledom podsjećaju na pretpovijesne tumule na kojima je u kasnijem periodu nastala nekropola sa stećcima, tim više ovo nalazište je zanimljivo za arheološka istraživanja i proučavanja , čime će se dobiti dragocijeni podaci o načinu ukopavanja i izboru lokacija za nekropole. Na osnovu dosadašnjih rezultata može se sa sigurnošću reći da se na ovom lokalitetu formirala manja obiteljska nekropola krajem srednjeg stoljeća, na kojoj su pronađeni skeletni ukopi u običnim zemljanim rakama, ali i ukopi u drvenim sanducima.

Do sada je pronađeno sedam grobova, orijentiranih u pravcu istok- zapad, a od toga su u tri evidentirani ostaci drvenih sanduka koji su jako dobro očuvani čemu je doprinijelo samo tlo, odnosno glina u koju su ukopani.

Daljnja istraživanja će pokazati da li se na dubljim razinama ovih umjetno stvorenih brežuljaka nalaze ukopi iz starijih perioda ljudske prošlosti. Nakon iskopavanja pronađeni skeleti biti će pohranjeni u Zavičajni muzej Travnik gdje će činiti dio novoformirane antropološke zbirke, te biti dostupni za daljnja proučavanja.

Zavičajni muzej Travnik se najsrdačnije zahvalio obitelji Kafadar na inicijativi, interesu i potpori u istraživanjima, te su izrazili iskrenu nadu da je ovo početak jedne lijepe suradnje na pročavanju prošlosti Ovnaka, ali i drugih lokaliteta.