FOTO: Pogledajte idejno rješenje crkve u Topali

Buduća crkva koju projektira Ledić Arhitektura biti će smještena u žarištu zajednice koja joj gravitira, tako da se kružna osnova nametnula kao logično rješenje. Krug koji nema početka ni kraja predstavlja najjači oblik zajedništva i ima zadatak okupljati i povezati ljude, okružiti ih i zaštititi, te ih navesti da zajedno sudjeluju u vjerskim događajima oko oltara.

Crkvi se prilazi iz dva smjera te je stoga cilj bio postaviti dva ulaza koji će oblikovno i funkcionalno imati istu važnost te neće dominirati jedan nad drugim. Oblikovno su to isječci valjka prislonjeni uz tijelo crkve, koja je i sama istog karaktera, ali nešto manjeg radijusa. Tako na jedinstven način pripremamo i uvodimo vjernika u crkvu koja u tom trenutku gubi svoju statičnost te se pokreće iznutra i izvana, čemu jasno doprinose i svjetlarnici na krovu, koncipirani na sličan način kao i sami ulazi. Prostor je cijelo vrijeme dinamičan i živ, na što utječe i igra svjetla i sjene koja je u prostor uvedena na poseban i uglavnom indirektan način.

Crkva ima dvojni karakter, tj. zakrivljenost i kvadratičnost. Kružna crkva je upisana u kvadratni tlocrt zbog toga da uvede red i sklad u cijelu kompoziciju i urbanu situaciju u kojoj je smještena. Kvadrat na krugu predstavljen je kao jednostavan i dostojanstven, on smiruje kompoziciju koja se u jednom trenutku zavrtjela oko svoje osi.

Može se reći da je projekt ove crkve inspiriran jednim franjevačkim samostanom u Oslu iz 1959., arhitekta Kjell Lunda, koji je na sličan način postavio prostorni koncept. Međutim, inspiracija je crpljena također i iz drugih sakralnih objekata koje su radili veliki svjetski arhitekti poput Le Corbuseira, Utzona i Kahna, koji su svoja djela zasnivali na principu lebdećeg krova, idejno zamišljenog vizijom svetog svjetla koje odozgor nadnaravno prodire u prostor.

Osnovne geometrijske karakteristike:

Osnovni volumen crkve čini valjak prečnika 18 m koji je zasječen pod uglom od 14° u smjeru sjever-jug, tako da u svom najvišem dijelu, ispod kojeg se nalazi prezbiterij, ima ukupnu visinu cca 16 m, a u najnižem dijelu cca 12 m. Kvadrat koji je opasao valjak u osnovi ima dimenzije 23,5 x 23,5 m, a ukupnu visinu cca 9 m. Prateći sadržaji kao što je sakristija, mala dvorana, kotlovnica i sanitarni čvor su smješteni na sjeveroistočnoj strani u prizemnom aneksu koji ima gabarite 15 x 5,7 m.

Zvonik u svojoj osnovi ima dimenzije 4,8 x 4,8 te je smješten na zapadnoj strani crkve i raste do visine cca 20 m, dok križ koji je postavljen na zvoniku ima ukupnu visinu 5 m.

Izvor