FOTO: Osnovana Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika F BiH

P3091585-001
P3091585-001U Vitezu je osnovana Udruga Dijaliziranih i transplatiranih bolesnika F BiH, a na incijativu sedam udruga: Udruge Županije Središnja Bosna, Zeničko-Dobojske, Unsko-Sanske, Hercegovačako-Neretevanske, Hercegbosanske, Sarajevske te Udruge bubrežnih bolesnika iz Gračanice kao i predstavnika Tuzlanske županije.

Kao izaslanik Federalnog ministarstva zdravstva, osnivačkoj Skupštini je prisustvovala dr. Lada Sarajlić koja je u svoje osobno i ime i u ime Federalnog ministra zdravstva gospodina Mesihovića pozdravila osnivanje ove Udruge. Nakon kvalitetne pripreme pristupilo se izglasavnaj odluka sa dnevnog reda koje su sve kao takve jednoglasno i usvojene. Donesene su odluke o imenovanju Predsjednika, dopredsjednika skupštine, Upravni i Nadzorni odbor. Za predsjednika skupštine izabran je g. Enes Samarđić iz Unsko-Sanske županije.
 
Upravni odbor čine:
 
1.  Muhamed Kadrić Zeničko-Dobojska županija  
2.  Fatima Karaga Hercegbosanka županija 
3.  Albert Fazlijaj Unsko Sanska županija 
4.  Tomislav Žuljević Županija Središnja Bosna 
5.  Hasib Ibrahimović Gračanica 
6.  Dragan Pervan Hercegovačko – Neretvanska županija
7.  Drenko Milojević Sarajevska županija
 
Nakon pauze u kojoj je upravni odbor održao kratki sastanak gdje je jednoglasno za prvog predsjednika UO U DiTB F BiH izabran Tomislav Žuljević iz Županije Središnja Bosna, a za dva dopredsjednika izabrani su g.Muhamed Kadrić iz Ze-Do županije i Hasib Ibrahimović iz Gračanice.
 
Nakon što su usvojene sve točke dnevnog reda, Skupština je završila svoj rad, a nakon toga je upriličen zajednički ručak.
P3091583-001P3091586-001P3091598-001P3091599-001