Filteri su instalirani, bit će pušteni u funkciju u narednih 15 dana

Kompanija „Steelmin BH“, kao odgovorna firma, do sada je uložila velika novčana sredstva u zaštitu okoline u skladu s ekološkom dozvolom koju posjeduje. Uprava kompanije „Steelmin BH“ obavještava građane općine Jajce i šire da će filtersko postrojenje na peći, koja je u rad puštena 9. svibnja ove godine, biti u funkciji u narednih petnaestak dana.

- REKLAMA -

Filtersko postrojenje već je instalirano. Potrebno je samo da se postignu tehnološki parametri peći. To znači da se mora normalizirati rad peći, čime će se steći i uvjeti za puštanje u rad filtera. To će se, kako je već rečeno, desiti u naredne dvije sedmice.

Bez obzira na sve, bitno je podsjetiti da dimni plinovi koji izlaze iz peći „Steelmina“ nisu opasni za zdravlje građana. To je u svom magistarskom radu, između ostalih, dokazao i specijalista medicine rada Radomir Džuza iz Jajca.

Top akcija 18.-27.1.